Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Privacy statement

Kik vagyunk?

A Jones Lang LaSalle (JLL) a leányvállalataival és társult vállalkozásaival együtt globális ingatlanpiaci és befektetési szolgáltatásokat nyújt.

Az adatvédelem melletti elkötelezettségünk

Cégünk komolyan veszi a személyes adatok védelmének felelősségét. Ez a nyilatkozat ismerteti, miként teljesítjük ezt a felelősségünket. A nyilatkozatból megtudhatja, hogy mit teszünk az általunk tárolt személyes adatokkal, valamint, hogyan őrizzük azokat, továbbá hogy milyen ezzel kapcsolatos jogok illetik meg Önt (adott esetben).

Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása esetén:

A JLL bármikor módosíthatja az adatvédelmi nyilatkozatát. Amikor ez történik, akkor a módosított nyilatkozatot ezen az oldalon vagy akár a kezdőoldalon értesítés formájában tesszük közzé. Időnként látogasson el erre az oldalra, és ellenőrizze, hogy milyen változások történtek.

A cégünk által gyűjtött személyes adatok:

Ha személyes adatokat gyűjtünk, akkor nyíltan tudatjuk, hogy mire fogjuk felhasználni azokat.

Személyes adatokat gyűjtünk:

 • weboldalunkon vagy társult vállalkozásaink weboldalain keresztül – például neveket, lakcímadatokat vagy e-mail-címeket.
 • a személyzettel vagy üzletfelekkel folytatott megbeszélésekről – például névjegykártyák megosztásával, illetve konferenciákon vagy üzleti eseményeken történő adatgyűjtéssel.
 • akkor is, ha az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban adatokat ad meg – például lakásbérleti vagy lízingszerződéssel kapcsolatban.
 • a személyazonosságának igazolása érdekében – például útlevél vagy lakcímigazoló dokumentum.


Az adatok feldolgozásának jogi alapja

Számos jogalap teszi lehetővé cégünk számára, hogy személyes adatokat és speciális kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzon fel – ideértve azt, amikor az adatfeldolgozásra jogos érdekeink szolgáltatnak alapot, amikor egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy mikor a foglalkoztatási törvény szerinti kötelezettségeink teljesítése miatt van erre szükség. Amikor a jogos érdekeinkre alapozzuk az adatfeldolgozás jogosságát, akkor a személyes adatokat tevékenységünk folytatása és a tőlünk igénybe vett szolgáltatások nyújtása céljából használjuk fel. Csak önkéntesen megadott adatokat használunk, Önnek nem kell személyes adatokat eljuttatnia hozzánk. Ha azonban nem teszi elérhetővé a törvény által előírt vagy a tevékenységünk folytatásához szükséges adatokat, akkor előfordulhat, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani az Ön számára.

Hogyan használjuk fel a személyes adatait?

Az Önre vonatkozó személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint, és az alábbi módok valamelyikén használjuk fel:

 • A bérlők vagy más természetes személyek Ön által megadott személyes adatait felhasználhatjuk olyan feladatok elvégzésére, mint például az Ön részére nyújtandó lízingkezelés.
 • Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat felhasználhatjuk a megkereséseire való válaszadásra.
 • Személyazonosító dokumentumokat használhatunk fel szabályozói vagy jogi előírásoknak való megfelelés érdekében, hogy ezáltal a JLL szolgáltatásainak és termékeinek igénybevételéhez azonosítani tudjuk, hogy ki Ön.
 • Személyes pénzügyi adatokat is felhasználhatunk a JLL termékeire és szolgáltatásaira való jogosultsága megállapítása érdekében.
 • Amennyiben Ön hozzájárul, személyes adatai felhasználásával marketing- és reklámanyagokat juttatunk el Önhöz a JLL szolgáltatásairól, melyet bármikor lemondhat a marketing részlegünkhöz tartozó unsubscribe@jll.com e-mail-címen.
 • Személyes adatokat használhatunk fel arra is, hogy olyan szolgáltatásokról tájékoztassuk Önt, amelyek érdekelhetik Önt.
 • A személyes adatok felhasználásával igyekszünk az Ön online töltött idejét minél élvezetesebbé tenni – például cookie-k beállításával és weboldal megjelenésének testre szabásával. Bővebb tájékoztatásért látogasson el a www.jll.com/cookies weboldalra.
 • Személyes adatokat a létesítményünk és harmadik felek biztonsága érdekében is felhasználunk – például biztonsági kamerák segítségével.


Kivel osztjuk a személyes adatokat?

Az Önre vonatkozó személyes adatokat megoszthatjuk:

 • a JLL azon dolgozóival, akiknek ezekre a munkájukhoz szükségük van.
 • Az általunk Önnek nyújtott termékeket vagy szolgáltatásokat támogató szervezetekkel.
 • Az Ön engedélye alapján másokkal.
 • A bűncselekmények felderítését és megelőzését szolgáló hivatalos szervekkel, pl. pénzmosás, lopás, csalás, terrorizmus, kiberbűnözés.


Személyes adatait soha sem adjuk el, és intézkedünk, hogy adatai biztonságban legyenek.

Nem szeretné, hogy felkeressük?

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy marketinganyagokkal és értesítésekkel keressük Önt, akkor ezt bármikor visszavonhatja a unsubscribe@jll.com e-mail-címen keresztül.

Hol tároljuk és dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbíthatjuk, illetve az EGT-n kívül tárolhatjuk. Ezeket az adatokat az EGT-n kívüli személyzet vagy szolgáltató dolgozhatja fel. Ha erre kerülne sor, akkor gondoskodunk arról, hogy adatai biztonságban legyenek és megfelelő védelem alatt álljanak.

Adatait biztonságban tartjuk

Cégünk elkötelezett amellett, hogy a helyszíntől, illetve az adat formátumától (elektronikus vagy papíralapú) függetlenül mindig megfelelő szintű adatvédelmet alkalmazzon. Ennek érdekében különböző eszközöket és folyamatokat veszünk igénybe az adat tárolási helyétől, valamint a JLL és az adatátvevő szervezetek között kapcsolattól függően.

Az Ön jogai

Adott esetben az alábbi, személyes adataival összefüggő jogok illetik meg Önt:

Másolatot kérhet az Önről tárolt adatokról

Ön hozzáférhet az Önről tárolt személyes adatokhoz. Ehhez forduljon hozzánk a privacy@jll.com e-mail-címen. Az adatok elérhetővé tétele díjmentesen történik. Az Ön által hozzánk eljuttatott adatokat gép által olvasható formátumban kérheti, így azt egy másik szervezethez is eljuttathatja.

Kérheti, hogy ne használjuk az adatait

Ha valamiért nem szeretné, hogy Önről adatokat tároljuk vagy az adatait felhasználjuk, akkor forduljon hozzánk e-mailen a(z) budapest@eu.jll.com címen. Előfordulhat, hogy jogi és üzleti okokból (például szabályozói előírásnak való megfelelés érdekében) bizonyos adatokat meg kell őriznünk.

Kérheti adatai kijavítását

Ha úgy véli, hogy az Önről tárolt adatok hibásak, akkor forduljon hozzánk e-mailen a(z) budapest@eu.jll.com címen, így ellenőrizni és szükség esetén javítani tudjuk adatait. Cégünk törekszik arra, hogy az Önről tárolt adatok pontosak és naprakészek legyenek.

Meddig őrizzük meg az adatait?

Cégünk igyekszik adatait csak addig megőrizni, amíg azokra jogos üzleti vagy jogi okokból szükség van. Ezt követően biztonságosan töröljük az adatokat. Ha szeretné, hogy töröljük az Önről tárolt adatokat, akkor forduljon hozzánk e-mailen a budapest@eu.jll.com címen.

Hogyan tehet panaszt?

Ha panaszt szeretne tenni a személyes adatai cégünk általi kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül a privacy@jll.com címen. Ha nem elégedett azzal, ahogy panaszát kezeljük, akkor az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Data Protection Commissioner of Hungary Tel. +36 1 3911 400.

Hogyan léphet még velünk kapcsolatba:

Ha további kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül a privacy@jll.com címen.

A nem a személyes adataival kapcsolatos megkereséseit ide juttassa el: budapest@eu.jll.com

1.0 változat – 2018. május 11.